Website Zoeken

 
U bent hier: Wist u dat? > Notariaat  

Notariaat

 

Het beroep van notaris bestaat al heel lang. In het oude Egypte en het Romeinse Rijk legden bepaalde personen al belangrijke afspraken tussen mensen vast. Uiteraard konden deze mensen schrijven, wat in die tijd nog maar voor weinigen was weggelegd. Behalve dat het belangrijk was dat iets zwart op wit stond, moest ook de inhoud van het stuk aansluiten bij de wettelijke regels. Hierdoor kreeg de schrijver in de loop van de eeuwen steeds meer juridische kennis. En omdat hij vaak voor twee partijen werkte, moest hij zich neutraal opstellen. Uiteindelijk kwam hieruit de notaris voort die we nu kennen.

 

Wat doet een notaris ?

De notaris van nu is een juridisch adviseur. Zijn werk beperkt zich dus niet tot het opmaken van een droog stuk tekst op papier (‘de akte’). De rol van een notaris start soms al bij besprekingen die aan de akte voorafgaan. Tijdens deze besprekingen stelt de notaris zich neutraal op. Hij weegt de belangen van álle betrokkenen af en treedt op als adviseur van beide partijen. De akte is een bindend document voor de betrokkenen. Om onjuistheden zoveel mogelijk te voorkomen, controleert de notaris alle gegevens die in de akte moeten komen. Als er onduidelijkheden zijn, roept hij de partijen op om nadere afspraken te maken.

Waarom een notaris?

Als u veel geld voor een huis betaalt, wilt u er zeker van zijn dat u eigenaar bent en dat niemand u uit uw huis kan zetten. Als u geld aan iemand leent, wilt u zeker weten dat u uw geld ook terugkrijgt. En als iemand overlijdt, wilt u weten wat de overledene voor de erfenis heeft geregeld. Via een notariële akte hebt u die zekerheid. Bovendien schrijft de wet voor dat de notaris bepaalde afspraken die mensen met elkaar maken op papier moet zetten. Bijvoorbeeld de overdracht van een woning of een stuk land, het afsluiten van hypothecaire leningen of het regelen van de financiële gevolgen van een huwelijk. Maar ook verklaringen van één persoon die later grote gevolgen kunnen hebben, zoals een testament. De overheid hecht veel waarde aan de deskundigheid en neutraliteit van de notaris. Als u zaken bij een notaris goed vastlegt, voorkomt u later een rechtszaak.

Voordelen notariële akte!

Als partijen zelf een overeenkomst opstellen, is er sprake van een onderhandse akte. Ook als hierbij een advocaat is betrokken. De voordelen van een notariële akte zijn:

Doordat een onpartijdige deskundige de akte opstelt, voorkomt u later gerechtelijke procedures.
Bij een eventuele gerechtelijke procedure geldt de inhoud van de notariële akte altijd als ‘volledig bewijs’, en de handtekeningen worden voor ' echt' aangemerkt. Dat is niet zo bij een onderhandse akte. De rechter kan de inhoud van een onderhands stuk dus negeren.
De datum waarop u de afspraak hebt gemaakt, staat vast. Hierover is later geen discussie mogelijk.
De akte blijft bewaard. U kunt dus in de toekomst altijd officiële kopieën verkrijgen (afschriften).