Website Zoeken

 
U bent hier: Nieuws  

Nieuws

Jaarlijkse schenking 2016

Nieuws >>

Jaarlijkse schenking
Jaarlijks mogen ouders ieder kind een belastingvrije schenking doen. Het bedrag wordt jaarlijks aangepast. Als u dit jaar nog wilt schenken: Het kan eenvoudig via bankoverboeking, maar als er voorwaarden aan verbonden moeten worden, moeten die voorwaarden vooraf schriftelijk worden vastgelegd.

Eenmalige schenking
Eenmaal in het leven van een kind mogen ouders een grote schenking doen in plaats van het jaarlijks bedrag en wel ongeveer 5x het jaarlijks vrijgestelde bedrag. Dit moet dan gebeuren voordat het kind 40 jaar en nadat het 18 jaar is geworden. Is de partner nog geen 40 jaar, dan kan het ook nog. Als het geld niet voorhanden is, kan het eventueel via een schuldigerkenning uit vrijgevigheid. Dit moet dan bij notariële akte.

Bovendien bestaat nog de extra verhoogde vrijstelling indien een ouder een kind iets wil schenken voor de woning of studie (zie ook hieronder) groot € 53.016,-. De extra verhoging die per 1 oktober 2013 gold voor de eigen woning (€ 100.000,-) is vervallen per 1 januari 2015, naar alle waarschijnlijkheid komt deze regeling medio 2017 terug.

Schenking aan kleinkinderen
Aan kleinkinderen en anderen kunnen tegenwoordig ook jaarlijks belastingvrij bedragen worden geschonken.

Testament gemaakt vóór 1-1-2010?
Soms is het goed oude testamenten te herroepen. Vroeger hebben veel mensen een zogenaamd testament-op-de-langstlevende gemaakt. Als dit destijds een vruchtgebruik regeling is geweest, is het verstandig zo'n testament te herroepen, mede omdat de regelingen van het erfrecht en de belastingen sinds enkele jaren anders zijn.
Kortom denk eens na over uw situatie, lees eventueel de inhoud van uw oude testament nog eens door, en neem gerust contact op.

Jaarlijkse verrekening
Mensen, die op huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn, hebben vaak in hun huwelijksvoorwaarden een jaarlijkse verrekening opgenomen. Dit verrekenen moet echt na afloop van het betreffende kalenderjaar, daar anders het verrekenbeding een eigen leven gaat leiden, en hierdoor situaties creërt gelijkend op gemeenschap van goederen. Het aanpassen van huwelijkse voorwaarden is soms ook een goede optie en kan tegenwoordig buiten de rechter om.

Erfbelasting samenwoners
Samenwoners worden in het erfrecht en voor de erfbelasting alleen gelijk gesteld als ze testamenten en een notarieel samenlevingscontract hebben laten opstellen. Sommige stellen hebben alléén testamenten of alléén een samenlevingscontract, dat is voor de meeste situtaties niet (meer) voldoende.

Cijfers 2015:
Vrijgesteld bedrag schenking ouders/kinderen € 5.304,--;
vrijgesteld eenmalig te schenken bedrag € 25.449,--;

vrijgesteld eenmalig voor studie of eigen woning (verbouw, onderhoud of aanschaf) € 53.016,-- ;
vrijgesteld bedrag kleinkinderen en overig € 2.122,--.
 

Vrijgesteld voor erfbelasting (bij overlijden):
- (klein)kinderen € 20.148,--; echtgenoten € 636.180,-- en overigen € 2.122,--.
 

De tarieven per 1-1-2015 zijn als volgt:
a) verkrijging partner-kind: tot € 121.903,-- 10% , hier boven 20%;
b) kleinkinderen: tot € 121.903,-- 18% , hier boven 36%;
c) overigen: tot € 121.903,-- 30% , hier boven 40%;

Omdat elke situatie anders is en bij het opmaken van akten steeds rekening moet worden gehouden met persoonlijke wensen en omstandigheden, kan voormelde informatie slechts globaal zijn.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.
Voor een eerste oriënterend gesprek worden veelal geen kosten berekend.

Laatst vernieuwd: Dec 14 2015 om 8:24 AM

Terug

Commentaren

Niet gevonden

Toevoegen commentaar