Website Zoeken

 
U bent hier: Contact > Disclaimer  

Disclaimer

Disclaimer
Ondanks het feit dat Klopstra - Volders de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Klopstra-Volders is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Klopstra-Volders is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij ons zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.

Privacy / persoonlijke informatie
Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven. Dergelijke gegevens zullen door Klopstra-Volders te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met Klopstra-Volders worden verwerkt. Klopstra-Volders zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het aanvragen/registreren van domeinnamen, afsluiten van abonnementen e.d. Hoewel niet iedere gebruiker zich er van bewust is, wordt door uw aanwezigheid op het internet tussen uw computer en andere computersystemen continu informatie uitgewisseld, zoals IP-nummer, type besturingssysteem, type internetbrowser, etc. Bij beheerders van de computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voor zover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voor zover Klopstra-Volders dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om onze website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Links naar andere websites
De website van Klopstra-Volders bevat links naar andere websites die buiten het Klopstra-Volders-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Klopstra-Volders is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.